Начало
    Компютри
    Консумативи
    Сервиз
    Лизинг
    Поддръжка
    Софтуер
    Уеб дизайн
    Реклама
   
 

 
 
 

Изисквания към лизингополучателя - необходими документи

1. За физически лица (ФЛ)

- Доброволен въпросник за ФЛ *
- Копие от двете страни на личната карта
- Копие от удостоверение от общината за настоящ адрес ( прилага се в случаите, в които има различие между постоянен адрес по лична карта и реален адрес по местоживеене и касае различни населени места. В случаите, в които има различие в рамките на населеното място не е задължително прилагането на удостоверение).

2. За юридически лица (ЮЛ)

- Доброволен въпросник за ЮЛ *
- Доброволен въпросник за ФЛ *, попълнен с данни на лицето, което управлява и представлява дружеството или лицето, изрично упълномощено да сключи договора за целево финансиране.
- Копие от първо и последно съдебно решение
- Копие от лична карта на управителя/собственика на фирмата или на нотариално упълномощено лице, което има право да представлява фирмата.
- Копие от Удостоверение от общината за настоящ адрес ( прилага се в случаите, в които има различие между постоянен адрес по лична карта и реален адрес по местоживеене и касае различни населени места. В случаите, в които има различие в рамките на населеното място не е задължително прилагането на удостоверение)
- Копие от Удостоверение за данъчна регистрация и идентификационен код по БУЛСТАТ
- Копие от съдебно удостоверение за актуалното състояние на фирмата, издадено не по-рано от три месеца преди попълването на доброволния въпросник.

* Доброволен въпросник за ФЛ/ЮЛ се попълва в офиса на Джи Ес Пи - 1900 ООД

Лизингов калкулатор

  Цена без ДДС лв.
  Цена с ДДС 0 лв.
  Месечна такса обслужване с ДДС 1.80 лв.
  Месечна такса управление на кредита % от магазинната цена 0.3 % 
Срок (месеца) Оскъпяване % Месечна вноска с ДДС Лизингова цена с ДДС
3 5    
6 8    
9 10.8    
12 13.8    
15 16.5    
18 19.4    
24 24.8    
 
 
Copyright © 2004 GSP 1900 Ltd. All rights reserved.
Powered by SATN